Grup Vicencià

Voluntariat de Sant Vicenç de Paül

El Voluntariat de Sant Vicenç de Paül és un grup de persones motivades per ajudar els més necessitats, seguint la petjada de Sant Vicenç de Paül. El Voluntariat forma part de la AIC (Organització Internacional de Caritat), que és una organització internacional no governamental, sense ànim de lucre, dins de l'Església Catòlica. Essent evident que a la nostra societat més propera hi ha molta gent que necessita ajut, i no només en l’aspecte econòmic, a Olesa es va decidir de crear un grup de voluntariat, que col·labora activament amb Càritas Parroquial, que intenta fer més suportable el sofriment d'aquelles persones que pateixen qualsevol mena de injusticia i intenten ajudar tots aquells que ho necessitin.