Redacció

El grup de redacció del Full està format per un nombre reduït de persones, tota la gent que hi vulgui publicar alguna cosa, només s’ha de posar en contacte amb la Parròquia.

o envian un email a: full@parroquiaolesa.cat